Zásady ochrany osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ A OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Jiří Groh,  IČ 73573884, se sídlem K Meteoru 756/12, 503 11 Hradec Králové (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou:

Adresa: K Meteoru 756/12, 503 11 Hradec Králové
Email: [email protected]
Telefon: +420 604 123 121

 1. Uzavřením smlouvy Kupující potvrzuje, že osobní údaje, které uvedl jsou pravdivé a souhlasí s tím, aby poskytnuté údaje byly Prodávajícím zpracovány a uchovány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).
 2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE O VÁS SBÍRÁME A ZA JAKÝM ÚČELEM

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu kupující poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění objednávky.
 2. Osobní údaje, které správce zpracovává:
 • Pro účely uzavření smlouvy/objednávky a její realizaci:
  -Identifikační údaje (jméno, příjmení, adresa)
  -Kontaktní údaje (e-mail, tel. číslo)
  -Název firmy, IČO/DIČ, sídlo, dodací adresa (pokud jste podnikatel).
 • Za účelem vylepšování služeb a nabídky produktů:
  -Údaje o návštěvě internetových stránek obchodu www.happyprints.cz (cookies, IP adresa).
 • Pro marketingové účely vč. zasílání obchodních sdělení a zjišťování zákaznické spokojenosti:
  -Údaje o návštěvě našich internetových stránek (cookies, IP adresa)
  -Kontaktní údaje (e-mail, tel. číslo)

3. Osobní údaje získává správce přímo od kupujícího při uzavírání smlouvy a v průběhu smluvního vztahu a dále na základě Vašich návštěv na internetových stránkách obchodu (viz. níže cookies).

 

JAK VYUŽÍVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje jsou využívány především:

 • k uzavření smlouvy a realizaci objednávky,
 • ke komunikaci se zákazníkem,
 • analýze, hodnocení a zlepšování našich služeb,
 • k řešení reklamací,
 • k plnění našich zákonných povinností,
 • s vaším souhlasem k informování o novinkách v poskytovaných produktech a službách a dalších personalizovaných nabídkách.

Pokud je to nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy, nebo pro ochranu našich oprávněných zájmů souvisejících s uzavřením nebo plněním smlouvy, na základě Vašeho souhlasu nebo pokud to povolují právní předpisy, které zároveň stanoví ochranu Vašich práv, využíváme technologie zejména pro tvorbu Vašich zákaznických profilů pro výše uvedené účely.

 

SOUBORY COOKIE

 1. Při procházení našich webových stránek www.happyprints.cz dochází k zaznamenávání vaší IP adresy. Soubory cookies používáme pro poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti webu, abychom mohli zdokonalovat naše služby a vylepšovat naše stránky. Používání souborů cookie můžete zakázat na svém webovém prohlížeči (tj. nastavte svůj internetový prohlížeč nebo jiný počítačový program tak, aby blokoval, resp. zakazoval/nepovoloval,
  použití technologie cookies).
 2. Webové stránky jsou napojeny na několik aplikací třetích stran, které dále zpracovávají data ke svému účelu. Kompletní přehled aplikací třetích stran, které naše webové stránky používají, naleznete v následující tabulce:
Název služby Data Účel
Facebook Cookies, anonymní data o chování a zájmech skupiny. Oprávněné zájmy správce.
Google analytics Cookies, Anonymní údaje o používání webu. Analýza anonymních dat.
Google Adwords Cookies, Anonymní údaje o používání webu. Optimalizace kampaní na základě anonymních dat.
Mailchimp E-mail Správa a odeslání e-mailové komunikace.

 

3. Používáme cookies třetích stran, které ukládají anonymně informace o návštěvě webových stránek. Ty pak mohou být využívány pro analytické nebo marketingové účely. Všechny informace v cookies, které ukládáme, jsou anonymní. Cookies není možno sledovat automaticky – využíváme variantu opt-in – tzn. soubory cookies sledujeme pouze po souhlasu uživatele webových stránek.

 

ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 • Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je:
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit, včetně zjišťování spokojenosti s nákupem v eshopu happyprints.cz.

DOBA UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Správce uchovává osobní údaje:
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:

 • podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě smlouvy (např. Zásilkovna s.r.o. ),
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu (WordPress, WooCommerce ),
 • zajišťující marketingové služby (Mailchimp, Heureka.cz) nebo účetní služby.

2. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb a cloudových služeb.

3. Osobní údaje mohou být předány třetím stranám a to v nezbytných případech, abychom zajistili plnění našich závazků nebo rozvoj obchodních vztahů. Jedná se o zpracování Vašich osobních údajů např. v informačních, analytických nebo marketingových systémech třetích stran, které využíváme pro naše podnikání. Jedná se o:

 • poskytovatel služby Mailchimp: https://blog.mailchimp.com/getting-ready-for-the-gdpr/,
 • společnosti Google, Facebook, Seznam, Heureka.cz,
 • případně další poskytovatel zpracovatelských softwarům služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá.

4. Žádné třetí straně přitom osobní údaje nepředáváme za účelem jejich dalšího zpracování.

5. Vaše osobní údaje mohou být přenášeny a ukládány v rámci zemí Evropského hospodářského prostoru (dále jen „EHP“), které jsou považovány za země se srovnatelnou úrovní ochrany osobních údajů jako Česká republika jakož i subjektům se sídlem mimo EHP, poskytovatelů informačních nebo jiných služeb. V případě přenosů mimo EHP, zajistíme ochranu Vašich údajů prostřednictvím uzavření příslušných smluvních doložek nebo prostřednictvím jiných odpovídajících záruk v souladu s GDPR.

 

VAŠE PRÁVA

 

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte:
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v úvodu těchto podmínek.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů před neoprávněným přístupem.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť, IT systémů apod. Kde je to vhodné, využíváme na ochranu Vašich údajů šifrování. Všechna opatření pravidelně vyhodnocujeme a aktualizujeme.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
 4. Zpracování osobních údajů probíhá v elektronických informačních systémech, které podléhají fyzické i technické kontrole. Za účelem ochrany dat máme nastavený bezpečnostní mechanismus zahrnující technická, organizační a personální opatření.

 

Závěrečná ustanovení

 

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
show